Brändö by

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Ja, se kartan 2 områden fredade 15.4-15.6

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

15.4-15.6

Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Max 1 gädda/person/dag och max 5 abborrar/person och dag får tas upp. Övrig fisk släpps tillbaka levande detta för ett hållbart fiske.

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Gädda                            vaierande antal från 10.000 till 50.000 beroende på tillgång

Sik                                  beroende på tillgång

Öring                              ca 2000 - 3000 beroende på tillgång

Finns båtramp

Nabban, Brändö by

Nötören

Finns tankningsställe

Brändö andelshandel tel +358 18 56210

Pris:                                    

Dagkort                                10 €

Tredagarskort                     20 €

Veckokort                            30 €

Försäljningsställen

www.fiskekort.fi

Brändö andelshandel tel +358 18 56210

Brändö Stugby +358 18 56106

Hotell Gullvivan tel.+358 18 56350, +358 40 5371777