Bamböle

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Enligt Landskapsregeringens Allmänna regler för fisket

Trolling är ej tillåtet

På östra sidan får under perioden 15.4 - 15.6 endast bedrivas Catch & Release-fiske

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

3 områden med fiskeförbud året runt. Se kartan

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Begränsningar i arter, storlekar.

Enligt Landskapsregeringens Allmänna regler för fisket

Undantag: Gädda 60 cm och gös 40 cm.

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

1 gäddor/gösar per dagskort

6 st per vecko-/weekendkort

OBS! Fiskekort säljs endast till boende i stugbyarna.