Sälskär

4 Åländska fyrar att upptäcka

De äldsta bemannade havsfyrarna på Åland byggdes i mitten av 1800-talet. Här långt ute i havet utvecklades små fyrsamhällen. Fyrvaktarna med familjer levde i en karg och kärv miljö långt från det vanliga samhällslivet.

Fyrarna var ofta bemannade av tre till fyra fyrvaktare inklusive fyrmästaren, som var chef. Deras liv var tufft och de fick utstå mycket prövning och dramatik på skären. Under 1950-talet minskade fyrpersonalen i takt med att fyrarna automatiserades. Den sista bemannade fyren i åländska vatten var Märket.

Idag finns det cirka 50 havsfyrar längs hela Finlands kust. Samtliga är automatiserade och obemannade. Du kan besöka de åländska fyrarna med egen båt eller på en guidad tur.

1. Märket, Eckerö

Gränsen mellan Sverige och Finland går över ön med Märkets fyr. Platsen var stängd för besökare från 1976, då de sista fyrvaktarna lämnade ön. Nu finns åter möjlighet att besöka Märket tack vare Finlands Fyrsällskap. Från mitten av maj till augusti/september finns fyrsällskapets egna ”fyrvaktare” på plats för att ta emot besökare.

2. Sälskär, Hammarland

En tur till Sälskärs fyrplats i nordvästra Hammarland bjuder på många fina naturupplevelser. Här finns till exempel gott om nyfikna tordmular. Sälskärs fyr byggdes 1868 och var bemannad till 1948. Mer om livet på Sälskär kan du läsa i boken ”Sälskär – Fyrvaktarlivet 1868-1949” av Bengt Häger. Från Skarpnåtö i Hammarland ordnas båtturer med utflyktsbåten M/S Silvana varje vecka under högsäsong.

3. Lågskär, Lemland

Många grund omger det utsatta fyrlandet Lågskär 17 nautiska mil söder om Mariehamn. Därför restes en båk på ön redan under 1600-talet. 1840 byggde man Ålands första fyrbåk här. Den nuvarande är från 1920. Ända fram till automatiseringen 1961 fanns fast bosättning på ön. Numera finns här en observationsstation och de gamla fyrvaktarbostäderna används av gästande ornitologer. Rullstensstranden på norra sidan är också sevärd. Ön var inspelningsplats för filmen ”Lärjungen” Finlands Oscarsbidrag 2013. Beställningsturer kan förmedlas. Boka en skräddarsydd båttur bl. a. med Shipland.

4. Bogskär

Ute på en kal liten klippa mitt i havet, söder om Mariehamn, hittar du Bogskärs fyr. Den ödsliga klippan, som ständigt attackeras av friska vågor har beskrivits som ”den mest ensamma platsen i världen”. Fyren, som stod klar 1882, är sju våningar hög och väckte stor uppståndelse vid invigningen. Här arbetade fyra till fem man månader i sträck under svåra förhållanden. Det var svårt att ta i land på den karga kobben och det var besvärligt att försörja fyrvaktarna med mat. Det berättas att man ofta var tvungen att låta mat och förnödenheter driva med vinden den sista biten in mot de släta klipporna.

När första världskriget bröt ut lämnade fyrvaktarna Bogskär och 1915 besköts den av tyskarna. Efter kriget var man tvungen att bygga om den och fyren fick då ett helt nytt utseende. Den blev lägre och automatiserad och den nya ljusanläggningen tändes 1922.

Det extremt svårt att ta i land på Bogskär, speciellt under blåsiga förhållanden. Den som kommer med egen båt tar bäst del av fyrmiljön på lite avstånd. Finlands första trådlösa radiotelegraflinje öppnades mellan Bogskär och Mariehamn år 1906. Efter första världskriget blev fyren från 1882 automatiserad och acetylengasdriven. Vid en renovering 1981 försågs den med helikopterplatta. Bogskär blev radarfyr och fick utrustning för väderobservation. Numera drivs den med solenergi.

Läs mer