Fredsdiskussion på Fredens Öar

I oroliga tider och med den djupnande Ukrainakrisen som bakgrund samlades i slutet av mars 2014 ett antal framstående politiker för att samtala på temat ”Norden och freden”. Arrangör för Kastelholmssamtalen var Ålands fredsinstitut. Att hålla fredsdiskussion just på Åland är förstås väldigt lämpligt – landskapet har varit demilitariserat sedan 1921 och hela det åländska samhällssystemet kan sägas vara ett resultat av fredlig konfliktlösning. Kastelholms slott, platsen för evenemanget, började byggas på 1300-talet som försvarsborg och har sedan dess varit i svensk, dansk, rysk och finsk ägo. En passande plats för nordiska samtal alltså – om än inte med enbart fredlig historia.

I panelen för Kastelholmssamtalen fanns Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja, Nordiska rådets direktör Britt Bohlin, Aud Lise Norheim, expeditionschef vid Norges utrikesdepartement samt Hans Wallmark, svensk riksdagsledamot och vice president för Nordiska rådet. President Tarja Halonen stod som evenemangets beskyddare och moderator var Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark.

Nordens status som fredligt område sedan 200 år var ett givet ämne på agendan. President Halonen lyfte fram Ålandslösningen som det viktigaste bestående arvet från Nationernas förbund. Britt Bohlin beskriver Norden som ”sinnebilden av en fredsregion” och panelen kunde enas i att freden i Norden kunnat upprätthållas tack vare starka institutioner, en tradition av samarbete och dialog, respekt för de mänskliga rättigheterna samt djupt rotade rättsstatsprinciper.

Lite självkritik behöver man också unna sig. Hans Wallmark varnade för risken att bli självgod i rollen som fredlig mönsterregion. Resterande panel höll med och lyfte fram ödmjuk dialog som metod, framom missionerande. En kritisk granskning av de egna nordiska historiska misstagen behövs också, exempelvis förtrycket av samerna.

Den aktuella krisen i Ukraina och på Krim-halvön diskuterades med oro, men med olika retorik. Den svenska linjen, förklarar Hans Wallmark, förespråkar embargo och tuffare sanktioner. Erkki Tuomioja däremot, vill inte se konflikten som enkelt svartvit utan menar att övriga världen behöver vara självkritisk – kunde frågan ha tacklats på ett annat sätt för att förhindra den uppkomna situationen? Åland har under Ukrainakrisen diskuterats i media, bland annat som exempel för krislösning och som möjlig förebild i förhandlingar om Krims framtid.

Kastelholmssamtalen är tänkta att bli ett återkommande diskussionsevenemang med fredstema och med framstående politiker, diplomater, tjänstemän och forskare i panelen. President Tarja Halonen vill gärna fortsätta som samtalens beskyddare, och önskade i en intervju i Ålands radio att nästa diskussionspanel gärna kunde få innefatta deltagare från platser som inte är så fredliga som Norden.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss på
[email protected]
eller telefon +358 18 24 255 så berättar vi mer!

Läs mer

Vill du få veta mer om vad som händer på Åland?

Prenumerera då på vårt nyhetsbrev.

"*" anger obligatoriska fält.

Namn:*
Godkännande av integritetspolicy:*