Mariehamn

En stad bygd kring sjöfart

Mariehamn grundades 1861 av tsar Alexander II då Åland och Finland var en del av det ryska imperiet.

Namnet kommer från tsarinnan Maria Alexandrovna. Mariehamn tog över som ekonomiskt och kulturellt centrum efter Ålands första stad Skarpans, intill fästningen Bomarsund, som ryssarna byggde 1832-1854 men som sedan sprängdes vid krigsslutet.

Den nya staden växte upp kring byn Övernäs mitt på ett näs. Övernässtugan i östra änden av Skillnadsgatan är den enda bevarade byggnaden från Övernäsby.

Mariehamn ligger strategiskt placerad nära huvudfarleden mellan Sverige och Finland. Läget i kombination med de bra hamnarna har spelat en stor roll för den framväxande staden.

Turismen tog fart i slutet av 1800-talet då badlivet blomstrade i Mariehamn. 1914 satte världskriget stopp för verksamheten och epoken fick ett definitivt slut när badhotellet brann ner 1916. Nu på 2010-talet kan Mariehamn åter stoltsera med ett eget badhus – Mariebad.

Mariehamn

Sjöfartsstaden

Sjöfarten har präglat Åland och det åländska folket. Ålänningarna bedrev troligen handel redan på vikingatiden visar nya forskningsrön. Under medeltiden åkte man framförallt till Åbo och Reval i öster och Stockholm i väster.

Den åländska fraktsjöfarten kom igång på allvar efter 1850. Flera stora redare valde att slå sig ned i den nya staden. Exempelvis Nikolai Sittkoff, som fått namnge butiksgallerian i centrum. Partsrederier, där tiotals ägare delade på både riskerna och vinsten från ett fartyg, blev vanliga.

Till en början trafikerades enbart Östersjön men bonderedarna byggde allt större skutor och handelsrutterna utsträcktes till Nordsjön och Medelhavet. 1865 seglade barken Preciosa från Eckerö som första åländska skepp över Atlanten.

Efter första världskriget upplevde sjöfarten en global högkonjunktur. Ångfartygen var på stark frammarsch men de åländska redarna köpte också upp ett antal djupsjöseglare till mycket förmånliga priser.En stad bygd kring sjöfart

År 1935 bestod Gustaf Eriksons flotta av femton råseglare av stål, åtta nordsjöseglare och sex motorsegelfartyg. Segelflottan, till vilken segelfartyget Pommern hörde, väckte stor uppmärksamhet och de stora vetekappseglingarna mellan Australien och England har skildrats i åtskilliga böcker.

Andra världskriget gick hårt åt handelsflottan, som dessutom var ålderdomlig. Under 1950-talet gjordes försiktiga nyinvesteringar och från 1960-talet utökades och föryngrades fartygen drastiskt.

Färjor

Färjetrafiken

Bilfärjetrafiken inleddes 1959 med s/s Viking som trafikerade mellan Galtby i Finland, Mariehamn på Åland och Gräddö i Sverige. Viking var 99 meter lång och kunde ta 88 personbilar.

Utvecklingen av färjetrafiken blev explosionsartad. Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet byggdes flertalet stora bilfärjor för åländska redare. Färjetonnaget har successivt utökats, förnyats och färjorna blivit allt större och lyxigare.

Senaste uppdatering 7.2.2023

Läs mer